Pasivní požární ochrany

Některá zařízení potřebují zachovat napájení nebo kontrolu nad určitým zařízením, aby mohla fungovat podle bezpečnostního scénáře nebo například umožnit evakuaci osob.

Účelem ochrany kabelových tras je zachovat provozní způsobilost chráněných kabelů i při požáru. Řešení musí být testována a označena CE podle normy EN1366-11 v závislosti na typu použití: funkčnost, odvod tepla nebo ochrana proti šíření.

Existují další kategorie zařízení nebo výrobků, které zajišťují protipožární funkce zařízení (např. ochrana konstrukční oceli, nosné stěny atd.) a které mají vlastní specifickou zkušební normu a klasifikaci.

REGULACE

Vyhláška ze dne 22. března 2004, zveřejněná v Úředním věstníku ze dne 1. dubna 2004, zavádí systém klasifikace požární odolnosti stavebních výrobků definovaný na evropské úrovni. Proto třídy R, E a I nahrazují označení požární stabilita (SF), nehořlavost (PF) a ohnivzdornost (CF), jakmile bude k dispozici odpovídající evropská zkušební norma.

Kritéria
(Funkce, které je třeba zajistit)
Stará klasifikace (Vyhláška 1999)Stará klasifikace (Vyhláška 2004)
Mechanická odolnostPožární stabilita SFR
Odolnost vůči horkým plynůmPožární stabilita SF(R) + E —> E
Mechanická odolnostOhnivzdornost SF (R) + E —> E

PRODUITS ASSOCIÉS AU RISQUE