Povodeň

Ochrana budov a zařízení před zaplavením a zajištění nepropustnosti kapalin obecně se staly významným problémem pro zabezpečení osob a majetku.

REGULACE

Na rozdíl od požární ochrany, která je velmi dobře regulována, neexistuje žádná obecná zkušební norma umožňující kvalifikovat vlastnosti hydroizolačních systémů.
Záplavy a jejich důsledky pro životní prostředí představují bezpečnostní problém, který se různí v závislosti na každém pracovišti, jeho poloze a provozních podmínkách. Naše týmy mohou identifikovat a znovu vyhodnotit specifické parametry nebezpečí na vašem zařízení a poté jej vybavit pasivní ochranou přizpůsobenou jeho požadavkům, aby byla zaručena jeho těsnost a integrita.

PASIVNÍ OCHRANA PŘED RIZIKEM POVODNÍ

V případě utěsnění průchodek se provádějí zkoušky těsnosti na zkušebních násypkách, které se poté zkoušejí v peci, aby se zajistilo, že požární odolnost zůstane zachována i po zaplavení. Rozměry jsou proto standardizované, zpravidla 800 x 1200 mm. Zkoušky se provádějí na různých konfiguracích: s mechanickými, elektrickými nebo jinými průchodkami a bez průchodek.
Zkušební zásobník se poté umístí pod zvon, aby se dosáhlo požadované hladiny vody. Test se provádí postupně po 24 hodinách. Těsnost se potvrzuje pro nejvyšší stupeň, u kterého nebyla během těchto 24 hodin pozorována žádná netěsnost.
Odolnost proti agresivním kapalinám (např. uhlovodíkům) se testuje specifickými zkouškami.
Společnost NUVIATech Protection disponuje rozsáhlou databází údajů o hydroizolaci, ale má také možnost provádět specifické testy, ať už pro speciální konfiguraci nebo pro vysoké hladiny vody.

PRODUITS ASSOCIÉS AU RISQUE