Uncategorized @cs

Naše silná stránka: vertikální integrace

Společnost NUVIATech Protection s více než třicetiletými zkušenostmi poskytuje řešení všem zákazníkům, kteří si přejí udržet kontrolu nad svými objekty a zařízeními v nehodových situacích způsobených požárem, povodní, plynem, radioaktivitou a zemětřesením.

V neustále se měnícím regulačním kontextu se potřeby našich zákazníků vyvíjejí a naše nabídka se přizpůsobuje, abychom poskytovali výrobky a zařízení, které jsou vždy na špičce inovací.

Naše pružnost vychází především z vertikální integrace: Společnost NUVIATech Protection má vlastní konstrukční, zkušební a výrobní zařízení, což jí umožňuje přizpůsobovat své výrobky změnám právních předpisů a nabízet nová řešení v oblastech své působnosti.

Co je vertikální integrace?

Vertikální integrace označuje proces, jehož cílem je kontrola celého hodnotového řetězce, od návrhu přes výrobu až po distribuci hotových výrobků.

Cílem je dosáhnout úspor z rozsahu a synergií, lépe kontrolovat náklady a dopad výroby na životní prostředí a zvýšit svou schopnost inovovat.

Vertikální integrace pro plnou kontrolu nad nabízenými řešeními.

Návrhář, výrobce, distributor

Společnost NUVIATech Protection, která se specializuje na mechaniku a chemii, disponuje zkušebními pecemi a vlastní chemickou laboratoří, což nám umožňuje navrhovat a testovat naše výrobky. Tato jedinečná organizace nám umožňuje rychle reagovat na nejspecifičtější specifikace.

Společnost NUVIATech Protection vyrábí všechny své výrobky, udržuje zásoby některých citlivých materiálů, neustále řídí kompatibilitu se stávajícími zařízeními, předchází zastarávání a předvídá změny předpisů.