Úprava spár a prostupů

Společnost NUVIATech Protection nabízí produkty pro utěsnění prostupů a spár mezi budovami z důvodu požární ochrany, ale také pro splnění požadavků na vzduchotěsnost a vodotěsnost a dalších požadavků citlivých průmyslových objektů.

MECATISS CNPE CRUAS. 9/04/13.

KONTEXT

Stěnami mohou procházet různé prvky, jako jsou elektrické kabely, potrubí nebo větrací kanály.
Tyto prostupy musí být opatřeny těsněním z materiálů, které zachovávají požární odolnost, vodotěsnost a jakoukoli jinou ochranu potřebnou pro provoz a bezpečnost průmyslového objektu. Požární oblasti jsou rovněž ohraničeny dilatačními spárami, které mohou představovat slabá místa. Tyto spáry musí být kromě dilatační funkce také utěsněny materiály, které zachovávají požární odolnost, vodotěsnost a další ochranu, jakou si provoz a bezpečnost průmyslového objektu vyžaduje.

OBLASTI

Těsnění prostupů může být jednoduché, s použitím jediného materiálu (např. desek z minerální vlny nebo malty), nebo složité, s použitím kombinace různých materiálů.
Aby bylo možné produkty/řešení certifikovat, musí projít řadou zkoušek. Ty bývají často destruktivní (požární odolnost), jednorázové nebo kumulativní, aby vyhověly různým zátěžovým stavům.
Implementace produktů/řešení je pro společnost NUVIATech Protection zásadním aspektem, protože je klíčem k úspěchu stavebních či rekonstrukčních projektů. Tento aspekt proveditelnosti se proto zohledňuje již ve fázi návrhu, aby se zajistila instalace ve složitém prostředí a v souladu s certifikacemi.
Společnost NUVIATech Protection věnuje při vývoji svých produktů zvláštní pozornost životnímu prostředí a uhlíkové stopě.

POUŽITELNÉ STANDARDY A NORMY

Hodnoty požární odolnosti našich těsnění a ucpávek vycházejí z evropských norem EN (1366-3/4) a amerických norem (UL, ASTM).
Naše produkty a řešení splňují také specifické požadavky našich klientů (EDF, ITER, CEA, NAVAL GROUP), které se nevztahují pouze na požár, ale také na hydroizolaci, přesuny a další požadavky citlivých průmyslových objektů.

Chcete se o této oblasti dozvědět více?

Documents TÉLÉCHARGEABLES

Informační list k oblasti

LES APPLICATIONS

Elektrické průchodky

Utěsnění elektrických průchodek přispívá k rozdělení objektu do požárních úseků. Těsnicí systémy mohou řešit i další problémy, například těsnění a tlumení ionizujícího záření.

Mechanické průchodky

Utěsnění mechanických průchodek přispívá k rozdělení objektu do požárních úseků. Těsnicí systémy mohou řešit i další problémy, například těsnění a tlumení ionizujícího záření.

Těsnění spár

Dilatační nebo stavební spáry představují zásadní místa pro životnost budovy. Umožňují a předvídají teplotní výkyvy a pohyby půdy, aby se zabránilo sesedání a trhlinám v konstrukci. Dilatační spáry se odlišují od stavebních spár, pokud se od konstrukce očekává vyšší pružnost.

PRODUITS ASSOCIÉS À VOTRE DOMAINE

  • Tous les produits
  • Elektrické průchodky
  • Mechanické průchodky
  • Těsnění spár