Zemětřesení

Seismické riziko znamená možnost výskytu nebezpečí zemětřesení, které může způsobit různý stupeň škod na lidech, ekonomice a životním prostředí.

REGULACE

Ve Francii se předpisy týkající se staveb odolných proti zemětřesení pravidelně upravují. Od 1. května 2011 klasifikuje nový regulační rámec stavby s „běžným rizikem“ do 4 kategorií a stavby se „zvláštním rizikem“.
Seismické zónování platné od roku 1991 bylo při této příležitosti upraveno a rozdělilo francouzské území na 5 typů zón: od zóny 1 (velmi nízká seismicita) po zónu 5 (vysoká seismicita).

PASIVNÍ OCHRANA PROTI SEISMICKÉMU RIZIKU

Díky odborným znalostem týmů skupiny NUVIA v oblasti statických výpočtů, stavebního inženýrství a navrhování speciálních produktů projektujeme a realizujeme řešení seismické izolace pro zařízení podléhající předpisům na ochranu před rizikem zemětřesení.