Požární ochrana elektrických systémů

NUVIATech Protection nabízí různé ochranné produkty pro elektrické systémy. Produkty určené k dělení objektu do požárních úseků prostřednictvím protipožárních systémů, jako jsou protipožární zástěna nebo rohože pro kabelové lávky nebo kolektory.
Produkty pro zachování funkčnosti elektrických systémů prostřednictvím pevných krytů nebo pružného ovinutí kolem kabelových lávek. Produkty určené ke snížení tepelné zátěže různých zařízení a kabelů.

KONTEXT

Z bezpečnostních důvodů může být nutné zachovat funkčnost elektrických systémů i v případě požáru.
Elektrické systémy lze rovněž považovat za spouštěče požáru. Proto je nutné zajistit speciální ochranu, aby se zabránilo tepelné zátěži.
Elektrické systémy lze rovněž považovat za prostředek šíření požáru. Aby se zabránilo šíření požáru po kabelech nebo z elektrického zařízení, je nutné zajistit specializované ochrany umožňující rozdělení do jednotlivých úseků.

OBLASTI

Funkční ochrana zajišťuje, aby chráněná teplota nepřekročila maximální teplotu povolenou chráněným zařízením nebo systémem.
Snížení tepelné zátěže je velmi užitečné, zejména v případě posouzení požárního rizika, například pro snížení třídy zařízení nebo snížení ochranného výkonu ve zbytku prostor.
Aby bylo možné produkty/řešení certifikovat, musí projít řadou zkoušek. Ty bývají často destruktivní (požární odolnost), jednorázové nebo kumulativní, aby vyhověly různým zátěžovým stavům.
Implementace produktů/řešení je pro společnost NUVIATech Protection zásadním aspektem, protože je klíčem k úspěchu stavebních či rekonstrukčních projektů. Tento aspekt proveditelnosti se proto zohledňuje již ve fázi návrhu, aby se zajistila instalace ve složitém prostředí a v souladu s certifikacemi.

POUŽITELNÉ STANDARDY A NORMY

Zkoušky požární odolnosti stavebních prvků se provádějí podle normalizovaných zkušebních metod popsaných ve vyhlášce ministerstva vnitra o požární odolnosti.
Potřeby požární ochrany elektrických systémů se dlouhá léta neopíraly o žádnou formální zkušební normu. Všechny kvalifikace se prováděly prostřednictvím specifických zkoušek požární odolnosti v akreditovaných laboratořích (ISO 17025). Od roku 2018 byla vydána evropská norma EN 1366-11 o funkční ochraně.
Naše produkty/řešení jsou také kvalifikovány podle norem USA (UL, ASTM, NFPA).
Naše produkty a řešení splňují také specifické požadavky našich klientů (EDF, ITER, CEA, NAVAL GROUP), které se nevztahují pouze na požár, ale také na hydroizolaci, přesuny a další požadavky citlivých průmyslových objektů.

Chcete se o této oblasti dozvědět více?

Documents TÉLÉCHARGEABLES

Informační list k oblasti

LES APPLICATIONS

Funkční ochrana

Zachování funkčnosti v případě požáru je nezbytnou součástí projektování budov. V případě požáru musí bezpečnostní zařízení po určitou dobu nerušeně fungovat. Proto je důležité, aby kabely i systémy vedení kabelů (kabelové lávky, žlaby a kabelové žebříky) podporovaly instalace.

Snižování tepelné zátěže

Systém snižování tepelné zátěže umožňuje snížit přívod tepla do prostoru, například prostřednictvím kabelů nebo zařízení, a omezit tak následky požáru.

Ochrana proti šíření

Zástěny jsou pružné nebo pevné systémy, které omezují šíření požáru a oddělují dva prvky. Fungují také jako tepelný štít, protože chrání stroj a/nebo zařízení před intenzivním zdrojem tepla.

PRODUITS ASSOCIÉS À VOTRE DOMAINE

  • Tous les produits
  • Funkční ochrana
  • Snižování tepelné zátěže
  • Ochrana proti šíření