Ochrana konstrukcí a zařízení

NUVIATech Protection nabízí výrobky pro požární ochranu konstrukcí prostřednictvím obalových systémů, tvarovaných dílů nebo rohoží. Řešení pro protipožární ochranu zařízení nebo potrubí díky souborům materiálů, které poskytují velmi vysoký tepelně izolační výkon.

Díky know-how týmů společnosti NUVIA v oblasti statických výpočtů, stavebního inženýrství a vývoje speciálních produktů projektujeme také řešení seismické izolace pro objekty podléhající předpisům o ochraně proti seismickým rizikům.

KONTEXT

Ochrana stavebních konstrukcí musí zajistit mechanické a konstrukční vlastnosti, které v případě požáru zajistí dostatečnou bezpečnost osob a umožní evakuaci budovy.
Ochrana zařízení nebo potrubí musí zajišťovat funkčnost, neporušení kontejnmentu nebo řízenou dilataci chráněného prvku.

OBLASTI

Ochrana stavebních konstrukcí musí zajistit mechanické a konstrukční vlastnosti, které v případě požáru zajistí dostatečnou bezpečnost osob a umožní evakuaci budovy.
Ochrana zařízení nebo potrubí musí zajišťovat funkčnost, neporušení kontejnmentu nebo řízenou dilataci chráněného prvku.

POUŽITELNÉ STANDARDY A NORMY

Hodnocení požární odolnosti našich konstrukčních ochranných systémů vychází z evropských norem EN (13381, 13501-2). Požární odolnost našich systémů ochrany zařízení závisí do značné míry na typu chráněného zařízení. Požadavky na požární ochranu zařízení nejsou pokryty formální zkušební normou. Všechny kvalifikace se provádějí prostřednictvím specifických zkoušek požární odolnosti v akreditovaných laboratořích (ISO 17025).
Naše produkty a řešení splňují také specifické požadavky našich klientů (EDF, ITER, CEA, NAVAL GROUP), které se nevztahují pouze na požár, ale také na hydroizolaci, přesuny a další požadavky citlivých průmyslových objektů.

Chcete se o této oblasti dozvědět více?

Documents TÉLÉCHARGEABLES

Informační list k oblasti

LES APPLICATIONS

Ochrana konstrukcí

Ochrana konstrukčních prvků (kovových nebo betonových) je zásadní pro zajištění dostatečné bezpečnosti osob v případě požáru a umožnění evakuace budovy.

Radiační ochrana

Ionizující záření je pro člověka škodlivé. V jaderném prostředí se rozlišuje záření alfa, beta, gama a neutronové. Každé z těchto záření má své vlastní specifika šíření a nebezpečnosti pro člověka.

Protipožární ochrana zařízení

Některá zařízení, která jsou důležitá pro bezpečnost osob a majetku, musí zůstat funkční i v případě požáru. Obvykle se jedná o elektromechanická zařízení, senzory nebo elektrické skříně či boxy. Je také možné chránit tlaková zařízení nebo potrubí přepravující kapaliny.

PRODUITS ASSOCIÉS À VOTRE DOMAINE

  • Tous les produits
  • Ochrana konstrukcí
  • Radiační ochrana
  • Protipožární ochrana zařízení